Bases dels V Premis d’Investigació Jove (curs 2022/2023)

Bases dels V Premis d’Investigació Jove (curs 2022/2023)
20/10/2022 cdmon
 1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular l’atorgament d’uns Premis d’Investigació Jove per a fomentar l’esperit científic de les i dels estudiants d’Ensenyament Secundari dels centres valencians. Es tracta, així, de recompensar l’esforç de l’alumnat dels cursos de tercer i quart de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de l’alumnat d’educació postobligatòria (Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior) que, sota la tutela del professorat, porten a terme un treball de recerca que els permeta aplicar els coneixements propis del seu curs al desenvolupament i a la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l’esforç dels centres d’educació secundària per a fomentar la participació dels tutors i tutores i de l’alumnat en aquests premis i la cooperació en l’aprenentatge.

Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el sentit de fomentar la creativitat científica i l’esperit investigador en qualsevol dels àmbits del coneixement, i hauran d’estar sempre relacionats i/o vinculats amb el territori (per exemple, la localitat, la comarca o el País Valencià).

 1. Participants

Poden participar en aquesta convocatòria els grups que es constituïsquen en un equip de més de tres persones d’alumnat d’educació secundària de 14 a 23 anys i que cursen estudis de tercer o quart d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de grau mitjà i superior que estiguen matriculats en qualsevol dels centres educatius del territori valencià. Els grups podran ser formats per alumnat de diferents centres i participar en projectes col·laborats que, en tot cas, podran ser orientats pel professorat del centre o centres corresponents.

 1. Modalitats i preferències

S’estableixen tres modalitats:

 • Nivells 3r i 4t de l’ESO
 • Batxillerat
 • Cicles Formatius (graus mitjà i superior)

El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de tres treballs dels nivells d’ESO i Batxillerat, i un per cada família professional dels Cicles d’FP. Els treballs cooperatius que impliquen més d’un centre seran objecte d’un premi especial i queden fora d’aquesta limitació, encara que a l’hora de la seua presentació s’hauran d’assignar formalment a un dels centres que hi cooperen. Es premiarà de manera addicional el millor treball de recerca sobre les dones i l’aportació d’aquestes a la societat.

 1. Període i procediment

Els treballs s’han d’elaborar durant el curs escolar 2022-2023 i hauran de ser lliurats abans de les 14 hores del dia 8 de juny del 2023.

Els treballs tindran una extensió màxima de 12.000 paraules (sense comptar la bibliografia i els annexos), que podrà acompanyar-se de fins a 10 imatges (mapes, quadres, etc.).

Els treballs es presentaran per correu electrònic a l’adreça:

premisinvestigaciojove@fedinespv.org

El remitent haurà de ser una adreça electrònica oficial del centre d’ensenyament corresponent. Caldrà enviar-ho en documents adjunts separats:

 • El treball que es presenta, identificat exclusivament amb un títol encapçalant l’escrit i amb l’eliminació, en la mesura que siga possible, de tots els elements identificatius dels autors i autores.
 • Un document amb el títol del treball, la modalitat a què es presenta, la identificació dels autors i les autores (nom complet, curs i classe), el centre o centres que representen, la identitat dels i de les professores orientadores, un telèfon i una adreça electrònica de contacte i, en cas de tractar-se d’un treball cooperatiu, les circumstàncies que l’expliquen.
 • Cadascuna de les imatges que apareguen en el treball en format .jpg.

El Comité organitzador, constituït com a Jurat Qualificador, resoldrà en el termini d’un mes l’assignació dels premis i convocarà els grups premiats a l’acte d’entrega que s’anunciarà oportunament. Assignarà un premi per modalitat i podrà triar els treballs destacats entre les tres modalitats considerats com a finalistes. Així mateix, seleccionarà el millor dels treballs cooperatius elaborats en col·laboració entre dos o més centres educatius.

 1. Quantia dels premis

D’acord amb l’avaluació dels treballs que farà el Comité organitzador constituït com a Jurat Qualificador s’atorgaran els premis següents:

 • Un premi valorat en 500 € per a cadascuna de les tres modalitats: ESO, Batxillerat, Cicles Formatius (mitjà i superior) i un lot de llibres per al centre.
 • Els treballs seleccionats com a finalistes, fins a un màxim de 10, rebran un premi valorat en 100 € i un lot de llibres per als centres.
 • Un premi especial valorat en 500 € al millor treball cooperatiu entre centres diferents, que podrà ser addicional a un dels altres premis.
 • Un premi valorat en 200 € addicionals al millor treball sobre les dones i les aportacions d’aquestes a la societat, que podrà ser addicional a un dels altres premis.
 1. Els treballs seran publicats en valencià en la revista de la FedinesPV
 2. La decisió del Jurat Qualificador serà inapel·lable

Organitzen: Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià (FedinesPV) i Escola Valenciana
Donen suport: Caixa Popular i la Institució Alfons el Magnànim (Diputació de València)
Amb la col·laboració: Conselleria d’Educació, Cultura i Esports

Podeu descarregar les bases en PDF ací

X