Els Objectius de Desenvolupament Sostenible seran l’eix de la Trobada Instituts d’Estudis-Universitat de València del 2020

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible seran l’eix de la Trobada Instituts d’Estudis-Universitat de València del 2020
28/11/2019 cdmon

En una reunió celebrada el passat octubre, el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la Universitat de València (UV) i la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià (FedinesPV) acordaren que la propera Trobada Instituts d’Estudis-UV tindrà com a eix conductor els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. D’aquesta manera, ambdues entitats posen el fil a l’agulla a l’edició del 2020, que està previst se celebre el 8 de maig de 2020 (vegeu-ne la circular ací).

La Trobada Instituts d’Estudis-UV és una de les principals activitats de la FedinesPV, tant per la implicació de les entitats federades, pels resultats que se n’obtenen, com per la trajectòria. De fet, és una de les iniciatives més antigues de la FedinesPV i la publicació de les diferents actes en són una bona mostra.

De cara a l’edició del 2020, la Universitat de València i la FedinesPV seleccionaran alguns dels temes dels ODS, que prendran el relleu a l’anàlisi de la vertebració territorial del País Valencià, que fou el tema de l’edició del 2019. Molts d’aquests temes ja estan sent abordats directament o indirecta pel territori i, així, la Trobada podrà servir com a posada en comú del treball realitzat o per realitzar en els diferents àmbits i per les distintes entitats.

Què són els ODS?

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un conjunt d’objectius fixats per les Nacions Unides i relacionats amb el futur desenvolupament internacional. S’han donat a conéixer oficialment a través de l’agenda «Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible» i substitueixen els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que caducaren al final de 2015. Hi ha 17 objectius i 169 metes específiques relacionades amb ells, que s’hauran d’assolir en un termini de quinze anys, que va del 2015 al 2030.

A diferència dels ODM, que van ser elaborats per un grup d’experts a porta tancada, els ODS són el resultat d’un procés de negociació que va involucrar 193 estats i la participació d’entitats no governamentals, amb una representació àmplia dels punts de vista de les diverses parts interessades. Mentre que els ODM es van centrar principalment en l’agenda social, els ODS són d’ampli abast i s’hi abordaran de manera interconnectada els elements del desenvolupament sostenible: el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient. Una altra gran diferència és que mentre que els ODM estaven dirigits als països de la perifèria del capitalisme, els ODS es dirigeixen a tots els països sense excepció.

Al País Valencià, les administracions públiques, incloses les universitats, han inclós els ODS en les respectives agendes polítiques. Des del 2016, la Generalitat Valenciana n’està compromesa amb el seu compliment i, paral·lelament, les universitat valencianes també han recollit la iniciativa en els respectius àmbits de treball. Amb la Trobada Instituts d’Estudis-UV s’intentarà incidir en l’aplicació d’aquests objectius en relació amb alguns dels principals problemes del territori, com poden ser el despoblament, la conservació del patrimoni o les diverses desigualtat (de gènere, econòmiques, culturals, etc.).

X