Ens calen centres d’estudis locals

Ens calen centres d’estudis locals
14/01/2020 cdmon

La velocitat a què avancen les noves tecnologies, la immediatesa dels nous artefactes culturals i socials, el paper efímer que avui té el paper imprés i la fragilitat de tot allò que no hi és en el món virtual arraconen de forma aclaparadora el patrimoni històric. Vivim una era semblant a la revolució que provocà la invenció de la impremta. Tot ens aboca a l’aldea global, com sostenia Marshall McLuhan, en la qual el canvi tecnològic determina el canvi social. I el patrimoni històric, sobretot el que ve de Gutenberg cap ací, s’hi troba en greu perill de desaparició. És cert que els instituts d’estudis comarcals (IDECO) –i la FedinesPV que en coordina els esforços– treballen incansablement per a l’estudi i la preservació d’aquest patrimoni històric en risc de volatilitzar-se i de fondre’s definitivament. Tanmateix, hem d’intentar superar aquestes contingències creant i incentivant de forma coordinada amb els IDECO el paper dels centres d’estudis locals (CEL) per salvar i conservar els objectes del passat, allò que constitueix el nostre patrimoni i que anomenem sovint com a fons local, per evitar-ne la destrucció definitiva.

El CEL no substituirà l’arxiu municipal que té altres objectius diferents, no catalogarà ni conservarà documents administratius ni d’altres propis de l’arxiu municipal, que constitueixen una part destacable de la nostra història. Els arxius municipals i/o comarcals són els adients contenidors dels documents generats per les institucions que han conformat la nostra administració al llarg del temps. I són els responsables de preservar-ne els fons, explotar-ne la riquesa i acostar aquests arxius a la societat, mitjançant les xarxes socials, per donar-los a conéixer als investigadors.

L’objectiu del CEL és el fons local que recull, cataloga i conserva llibres, revistes, documents, fullets, monografies, catàlegs, material audiovisual i multimèdia, etc., que aporten informació sobre el municipi i que fan una referència a un aspecte local determinat (geogràfic, històric, educatiu, cultural, festiu…). En molts casos, hi ha un interés suplementari i especial en estar elaborats per un autor/a de la localitat. Per altra banda, les publicacions locals són efímeres i volàtils (periòdics, revistes, diaris, butlletins, etc.), però són imprescindibles perquè presenten una informació bàsica, temàtica variada i abasten un ample període històric. És una part destacada del patrimoni local que cal custodiar, així com fer possible el seu accés als estudiosos o al públic que n’estiga interessat, sota condicions de protecció general. És cert que en moltes biblioteques municipals aquesta tasca de salvaguardar el fons local constitueix una secció de la mateixa biblioteca, però, malauradament, en molts casos, per manca de personal o de disposició horària, aquestes seccions esdevenen inertes o inexistents. D’ací la implicació de persones, que com en el cas dels membres que formen els IDECO, puguen posar en marxa els CEL.

A tall d’exemple, volem significar el treball del CEL de la vila de Picanya. En 2011, un grup de persones voluntàries i compromeses amb la cultura local, totes elles sòcies de l’IDECO de l’Horta Sud, amb el suport de l’Ajuntament, vam posar en marxa el CEL. El CEL, de forma constant i eficaç, està treballant per tal de replegar, catalogar, arxivar, digitalitzar i preservar el conjunt d’aquest fons local de Picanya. S’ha creat també una plana web (http://cel.picanya.org/) a disposició dels veïns i veïnes del poble, on s’hi poden trobar diverses seccions a ple rendiment. A hores d’ara comptem amb cinc seccions que es completen amb les aportacions del veïnat, dels estudiosos locals i, sobretot, de la recerca de l’equip del CEL. Però, ens cal anar més lluny, ens cal crear i organitzar centres d’estudis locals en cada ciutat, poble o llogaret del nostre territori, integrats en els diversos instituts d’estudis comarcals, coordinats amb la seua tasca, per tal de no perdre cap testimoni històric significatiu del nostre passat, si no volem que en pocs anys el nostre patrimoni cultural siga un record llunyà perdut en la nit del temps, en la remor del vent. No podem mostrar-nos-en indiferents a la desaparició, a la destrucció. Ens va la salvació de la pròpia identitat com a poble. Ens calen els CEL!

 

Alfred Ramos i González
CEL de Picanya, IDECO de l’Horta Sud

X