IV edició dels Premis d’Investigació Jove

IV edició dels Premis d’Investigació Jove
17/09/2021 cdmon

Els Prems d’Investigació Jove arriben a la quarta edició en el curs 2021/2022 que tot just s’enceta. Amb alguns xicotets canvis en les bases (en la presentació dels originals o en la quantia dels premis, per exemple) les organitzacions convocants han refermat el compromís amb aquesta iniciativa que vol fomentar l’esperit investigador de l’alumnat del País Valencià.

En l’edició passada, hi va haver un increment important en la participació i s’espera que aquest curs la tendència es mantinga a l’alça. Per això, engunay, com cada curs es farà l’enviament postal de les bases dels Premis a tots els centres de secundària del País.

Per altra banda, la FedinesPV ha d’anunciar en breu la data de l’acte de lliurament dels premis del curs passat.

De moment, podeu consultar les bases de la IV edició ací.

1. Objecte

Aquestes bases tenen per objecte regular l’atorgament d’uns Premis d’Investigació Jove per a fomentar l’esperit científic de les i dels estudiants d’Ensenyament Secundari dels centres valencians. Es tracta, així, de recompensar l’esforç de l’alumnat dels cursos de tercer i quart de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de l’alumnat d’educació postobligatòria (Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior) que, sota la tutela del professorat, porten a terme un treball de recerca que els permeta aplicar els coneixements propis del seu curs
al desenvolupament i a la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l’esforç dels centres d’educació secundària per a fomentar la participació dels tutors i tutores i de l’alumnat en aquests premis i la cooperació en l’aprenentatge.

Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el sentit de fomentar la creativitat científica i l’esperit investigador en qualsevol dels àmbits del coneixement, i hauran d’estar sempre relacionats i/o vinculats amb el
territori (per exemple, la localitat, la comarca o el País Valencià).

2. Participants

Poden participar en aquesta convocatòria els grups que es constituïsquen en un equip de més de tres persones d’alumnat d’educació secundària de 14 a 23 anys i que cursen estudis de tercer o quart d’ESO, Batxillerat o Cicles Formatius de grau mitjà i superior que estiguen matriculats en qualsevol dels centres educatius del territori valencià. Els grups podran ser formats per alumnat de diferents centres i participar en projectes col·laborats que, en tot cas, podran ser orientats pel professorat del centre o centres corresponents.

3. Modalitats i preferències

S’estableixen tres modalitats:

Nivells 3r i 4t de l’ESO
Batxillerat
Cicles Formatius (graus mitjà i
superior)

El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de tres treballs dels nivells d’ESO i Batxillerat, i un per cada família professional dels Cicles d’FP. Els treballs cooperatius que impliquen més d’un centre seran objecte d’un premi especial i queden fora d’aquesta limitació, encara que a l’hora de la seua presentació s’hauran d’assignar formalment a un dels centres que hi cooperen. Es premiarà de manera addicional el millor treball de recerca sobre les dones i l’aportació d’aquestes a la societat

4. Període i procediment

Els treballs s’han d’elaborar durant el curs escolar 2021-2022 i hauran de ser lliurats abans de les 14 hores del dia 10 de juny del 2022. Els treballs tindran una extensió màxima de 6.000 paraules (sense comptar la bibliografia i els annexos), que podrà acompanyar-se de fins a 10 imatges (mapes, quadres, etc.).

Els treballs es presentaran per correu electrònic a l’adreça: premisinvestigaciojove@fedinespv.org

El remitent haurà de ser una adreça electrònica oficial del centre d’ensenyament corresponent.

Caldrà enviar en documents adjunts separats:

  • El treball que es presenta, identificat exclusivament amb un títol encapçalant l’escrit i amb l’eliminació, en la mesura que siga possible, de tots els elements identificatius dels autors i autores.
  • Un document amb el títol del treball, la modalitat a què es presenta, la identificació dels autors i les autores (nom
    complet, curs i classe), el centre o centres que representen, la identitat dels i de les professores orientadores, un telèfon de contacte i, en cas de tractar-se d’un treball cooperatiu, les circumstàncies que l’expliquen.
  • Cadascuna de les imatges que apareguen en el treball en format .jpg.

El Comité organitzador, constituït com a Jurat Qualificador, resoldrà en el termini d’un mes l’assignació dels premis i convocarà els grups premiats a l’acte d’entrega que s’anunciarà oportunament. Assignarà un premi per modalitat i podrà triar els treballs destacats entre les tres modalitats considerats com a finalistes. Així mateix seleccionarà el
millor dels treballs cooperatius elaborats en col·laboració entre dos o més centres educatius.

5. Quantia dels premis

D’acord amb l’avaluació dels treballs que farà el Comité organitzador constituït com a Jurat Qualificador s’atorgaran els premis següents:

  • Un premi valorat en 500 € per a cadascuna de les tres modalitats: ESO, Batxillerat, Cicles Formatius (mitjà i superior) i un lot de llibres per al centre.
  • Els treballs seleccionats com a finalistes, fins a un màxim de 10, rebran un premi valorat en 100 € i un lot de llibres per als centres.
  • Un premi especial valorat en 500 € al millor treball cooperatiu entre centres diferents, que podrà ser addicional a un dels altres premis.
  • Un premi valorat en 200 € addicionals al millor treball sobre les dones i les aportacions d’aquestes a la societat, tant si és guanyador com finalista.

6. Els treballs seran publicats en valencià en la revista de la FedinesPV

7. La decisió del Jurat Qualificador serà inapel·lable

 

Organitzen: Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià (FedinesPV) i Escola Valenciana

Donen suport: Caixa Popular i la Institució Alfons el Magnànim (Diputació de València)

Podeu descarregar-vos el tríptic en PDF ací: bases IV Premis

X