Ja són públiques les bases dels III Premis d’Investigació Jove

Ja són públiques les bases dels III Premis d’Investigació Jove
20/10/2020 cdmon

La Federació d’Instituts d’Estudis del PV i Escola Valenciana han fet públiques les bases de la tercera edició dels Premis d’Investigació Jove, que compten, també, amb el suport de la Institució Alfons el Magnànim i de la Caixa Popular. Aquest premi vol fomentar la investigació de temes d’interés local i comarcal en els centres valencians d’ensenyament secundari. El termini de lliurament finalitzarà l’11 de juny de l’any 2021.

1. Objecte
Aquestes bases tenen per objecte regular l’atorgament d’uns Premis d’Investigació Jove per a fomentar l’esperit científic de les i dels estudiants d’Ensenyament Secundari dels centres valencians. Es tracta així de recompensar l’esforç de l’alumnat dels cursos de tercer i quart de l’educació secundària obligatòria (ESO) i de l’alumnat d’educació post obligatòria (batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior) que, sota la tutela del professorat, porten a terme un treball de recerca que els permeta aplicar els coneixements propis del seu curs al desenvolupament i la interpretació de projectes de recerca. Així mateix, es premia l’esforç dels centres d’educació secundària per a fomentar la participació dels tutors i tutores i de l’alumnat en aquests premis i la cooperació en l’aprenentatge.

Els treballs poden ser de tipus experimental o teòric, en el sentit de fomentar la creativitat científica i l’esperit investigador en qualsevol dels àmbits del coneixement, i hauran d’estar sempre relacionats i/o vinculats amb el territori (per exemple, la localitat, la comarca o el País Valencià).

2. Participants
Poden participar en aquesta convocatòria els grups que es constituïsquen en un equip de més de tres persones d’alumnat d’educació secundària de 14 a 23 anys i que cursen estudis de tercer o quart d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà i superior que estiguen matriculats en qualsevol dels centres educatius del territori valencià. Els grups podran ser formats per alumnat de diferents centres i participar en projectes col·laborats que, en tot cas, podran ser orientats pel professorat del centre o centres corresponents.

3. Modalitats i preferències
S’estableixen tres modalitats:

  • Nivells 3 i 4 de l’ESO
  • Batxillerat
  • CF Formació Professional

El nombre total màxim de treballs que pot presentar cada centre és de tres treballs dels nivells d’ESO i batxillerat, i un per cada família professional dels cicles formatius de FP. Els treballs cooperatius que impliquen més d’un centre seran objecte d’un premi especial i queden fora d’aquesta limitació, encara que a l’hora de la seua presentació s’hauran d’assignar formalment a un dels centres que hi cooperen. Es premiarà de manera addicional el millor treball de recerca sobre les dones i l’aportació d’aquestes a la societat.

4. Període i procediment
Els treballs s’hauran de presentar en document escrit d’una extensió màxima de 15 fulls en format informàtic que podrà acompanyar-se de fins a 10 imatges (mapes, quadres …) en arxius informàtics independents. Els treballs aniran identificats amb un títol exclusivament encapçalant l’escrit i, tot plegat (text i imatges), s’haurà d’entregar en suport informàtic (pen drive, DVD o CD). El treball anirà acompanyat d’un sobre tancat amb el títol escrit a l’exterior i que contindrà la identificació (noms, DNI, telèfons, correus electrònics), modalitat a què es presenten, centre que representen, identitat dels professors orientadors i, en cas de tractar-se d’un treball cooperatiu, les circumstàncies que l’expliquen.

Els treballs s’han d’elaborar durant el període 2020-2021 i hauran de ser lliurats abans de les 14 hores del dia 11 de juny del 2021 per correu o presencialment en qualsevol de les oficines de Caixa Popular. Si l’entrega es fa per enviament electrònic o correu certificat, la tramesa haurà d’estar feta per la direcció del centre o algun professor tutor, tot mantenint l’anonimat dels autors, i les dades identificatives, en sobre tancat, es presentaran en una oficina de l’entitat col·laboradora Caixa Popular o en la seu de la FedinesPV al Castell d’Alaquàs, C/ Pare Guillem 2, Alaquàs (l’Horta Sud), CP 46970.

El Comité organitzador, constituït com a Jurat Qualificador, resoldrà en el termini d’un mes l’assignació dels premis i convocarà els grups premiats a l’acte d’entrega que s’anunciarà oportunament. Assignarà un premi per modalitat i podrà triar els treballs destacats entre les tres modalitats considerats com a finalistes. Així mateix seleccionarà el millor dels treballs cooperatius elaborats en col·laboració entre dos o més centres educatius.

5. Quantia dels premis
D’acord amb l’avaluació dels treballs que farà el Comité organitzador constituït com a Jurat Qualificador s’atorgaran els premis següents:

  • Un premi valorat en 500 € per a cadascuna de les tres modalitats: ESO, Batxillerat, CF Formació Professional i un lot de llibres per al centre.
  • Els treballs seleccionats com a finalistes, fins a un màxim de deu, rebran un premi valorat en 100 € i un lot de llibres per als centres.
  • Un premi especial valorat en 1.000 € al millor treball cooperatiu entre centres diferents.
  • Un premi valorat en 200 € addicionals al millor treball sobre les dones i les aportacions d’aquestes a la societat, tant si és guanyador com finalista.

6. Els treballs seran publicats en valencià en la revista de la FedinesPV.

7. La decisió del Jurat Qualificador serà inapel·lable.

X