La Federació assisteix a l’Assemblea General de la CCEPC

La Federació assisteix a l’Assemblea General de la CCEPC
15/03/2022 cdmon

El proppassat dissabte 12 de març es va celebrar l’Assemblea General de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) a la ciutat d’Igualada, capital de l’Anoia. La trobada tingué lloc al Museu de la Pell i Comarcal d’Igualada, acollits pel Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, i amb una cinquantena d’assistents de més de trenta centres d’estudis.

L’Assemblea tingué dues parts: l’Ordinària i l’Extraordinària. En la primera, es presentarà la memòria d’activitats i el balanç econòmic de l’any 2021 i es feu la proposta del programa d’activitats i pressupost previstos per l’any 2022. Tots els punts foren aprovats per les persones assistents.

En l’Assemblea Extraordinària calgué elegir la meitat dels càrrecs de la Junta de Govern, entre els quals, el de la vocalia a la que es presentava la persona representant de la Federació, que fou escollida amb el màxim nombre de vots possibles.

Després del dinar, es va fer una visita comentada a la Basílica de Santa Maria d’Igualada.

X