La Federació renova la subvenció de la Diputació de València

La Federació renova la subvenció de la Diputació de València
15/03/2022 cdmon

Per segon any consecutiu, la Diputació de València, per mitjà de d’Institució Alfons el Magnànim (IAM), ha concedit una ajuda econòmica a la Federació d’Instituts d’Estudis del PV. Així, amb data del 2 de març de 2022 s’ha signat el decret número 2281 pel qual s’aprova la concessió d’una subvenció nominativa a Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià.

Com l’any anterior, la subvenció es destinarà als diversos projectes que té la Federació en marxa, com són la revista Bastida, òrgan de difusió de la Federació que ja va pel cinqué número, i el programa de ràdio homònim, els Premis d’Investigació Jove, en els quals ja col·laborava la Diputació, l’exposició «Patrimoni contra les cordes» i altres projectes de col·laboració amb els centres d’estudis locals i comarcals com ara «Arrelant el Territori». En total al Diputació ha concedit 30.000 euros per a aquests projectes, que estan en marxa i que ja han començat a donar fruits.

Per altra banda, cal recordar que la col·laboració no es limita només a la subvenció, sinó que té altres vessants com ara la col·lecció d’estudis comarcals de l’IAM en la qual col·labora la Federació.

X