La Federació rep el premi l’Esqueix de Francesch Bosch i Morata

La Federació rep el premi l’Esqueix de Francesch Bosch i Morata
25/02/2020 cdmon

El proppassat dilluns 24 de febrer, la Federació d’Instituts d’Estudis del PV (FedinesPV) va rebre el guardó l’Esqueix de Francesc Bosch i Morata, atorgat per Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Xàtiva, que porta el nom de l’insigne polític valencià.

Aquest guardó s’ha creat amb motiu del 40é aniversari del centre i vol servir per a recordar la figura de Francesc Bosch i Morata, tot reconeixent la feina de persones i entitats que treballen d’acord amb els principis i valors que va defensar qui fou referent del valencianisme d’esquerres dels anys 30 dels segle passat.

En aquesta ocasió, s’hi va lliurar també un Esqueix, simbòlic, a Pilar Bosch i Morata, neta de Francesc Bosch i Morata, que, com va explicar el jurat en la deliberació, «continua i re-emprèn aquesta tasca de reconeixement de les tasques i funcions desplegades per l’esmentat conseller en la II República i, per altra banda, de responsabilitat-compromís d’alliberament i/o florida del nostre País Valencià, tot recollint les quatre gemmes, o tal vegada ulls, que inevitablement mostren-expressen els quatre segments que vectoritzen l’educació popular i permanent: feminisme, ecologisme, antagonisme sociopolític republicà i valencianisme».

Pel que fa a la FedinesPV, el jurat va atorgar el premi en «en virtut de la seua dilatada trajectòria de recerca i formació, d’edició i divulgació… i, a més a més, de re-construcció real d’un País Valencià –que anem fent entre totes–, popular i valencià, lliure i democràtic, ètic i polític… mitjançant les diverses accions desplegades per les diferents unitats i dispositius territorials, socioculturals i polítiques, empeltades d’una memòria vivent que renaix dia a dia».

Tot seguit, reproduïm el text del president de la FedinesPV Josep Vicent Frechina que es va llegir en recollir el guardó:

«Bona nit,

Voldríem, en primer lloc, donar les gràcies en nom de la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià a les entitats organitzadores d’aquest guardó. És per a nosaltres un grandíssim honor rebre un reconeixement que porta el nom d’una figura cabdal de la història recent valenciana amb qui compartim tantes inquietuds i afanys.

En un dels seus articles a la premsa d’aleshores, concretament el publicat al diari alacantí El Luchador, el 22 de maig de 1936, Bosch i Morata escrivia:

“El País Valenciano, en orden a la restauración de su figura histórica, de su personalidad, camina muy despacio, demasiado despacio. La verdad es que, desde hace más de cincuenta años en que se inició el renacentismo valenciano se debió haber hecho mucho más”.

Doncs bé, a eixe “mucho más” que hauria d’haver-se fet, però mai es feu, ni en el període renaixentista, ni en el republicà, ni en la Transició, unes vegades per impotència i altres per desídia i negligència, es deu en bona part l’existència d’entitats com les nostres, exemples incontestables d’iniciativa privada amb voluntat pública.

Els Centres i Instituts d’Estudis Locals i Comarcals naixem com a resposta a unes necessitats que les institucions no cobreixen i, molt sovint, ho fem estimulats per la passivitat d’estes mateixes institucions davant els processos de degradació paisatgística, desaparició del patrimoni i desarrelament cultural que ens ha tocat viure.

Tot i la seua diversitat i heterogeneïtat, els objectius compartits pels Instituts i Centres d’Estudis que conformem la Federació són, bàsicament:

·la recerca en els diversos camps de la cultura.

·l’estudi, la defensa i la difusió del patrimoni natural, lingüístic, cultural, històric i artístic comarcal o local.

·la sensibilització dels poders públics respecte a les necessitats culturals de la comarca o el poble que representem

·la potenciació de la seua imatge entre els seus habitants i la contribució al manteniment de la seua personalitat.

·i la col·laboració amb totes aquelles entitats que canalitzen els seus esforços cap al desenvolupament de la nostra comarca o el nostre poble.

Són, al capdavall, objectius molt semblants als que portaren Bosch i Morata a fundar l’Institut d’Estudis Valencians, l’ambiciós projecte dedicat al conreu, la defensa i la revitalització de la cultura dels valencians que, de ben segur, si la llarga nit franquista no l’haguera anihilitat, faria avui el paper de la Federació, nascuda el 1998 amb el propòsit d’extreure del seu estricte àmbit local o comarcal la feina desenvolupada pels Centres i Instituts d’Estudis, fent-los d’alguna manera visibles a la resta del territori i accentuant així la seua incidència social.

Esperem ser dignes successors d’aquells projectes transformadors en què tants homes i dones que somiaven un millor futur per a les valencianes i valencians dipositaren les seues esperances. Un futur on prevalgueren la igualtat social, els valors democràtics, la llengua i cultura compartides i el bé comú.

I ara més que mai, quan les foscors que crèiem soterrades per la Història semblen amenaçar-nos de nou i l’admonició amb què tancava Bosch i Morata l’article esmentat adquireix nova vigència:

“Hay que actuar deprisa porque el pueblo empieza a preferir los inconvenientes de una transformación brusca y rápida que los males de una lenta evolución, porque estos últimos son males que se perpetuan para desdicha de nuestro país”.

A la feina, doncs, que n’hi ha bon tall.
Moltes gràcies de nou i bona nit.»

Xàtiva, 24 de febrer de 2020

 

X