Transparència

Transparència

D’acord amb l’article 3 de la Llei valenciana 2/2015, de 2 d’abril, la Federació d’Instituts d’Estudis del PV (FedinesPV) ha de complir amb les obligacions de transparència, que impliquen la publicació de la informació pròpia de caràcter econòmic, jurídic i relativa als càrrecs, així com la obligació de garantir el dret a la informació de la ciutadania. Tanmateix, per a la FedinesPV, la transparència no només és un requisit legal, sinó que també és un dels valors més importants per al model associatiu i per a la societat que volem. El compromís de la FedinesPV amb la transparència és absolut i, per això, us facilitem a continuació la documentació relativa a la nostra entitat.

X